stni       932 src/CalculiX.h 	 double *stnr,double *stni,double *vmax,double *stnmax,
stni       103 src/arpack.c    *xloadold=NULL,reltime=1.,*vr=NULL,*vi=NULL,*stnr=NULL,*stni=NULL,
stni       504 src/arpack.c  	  mi,sti,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,&ngraph,veold,ener,ne,
stni       940 src/arpack.c  	  mi,stx,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,&ngraph,veold,ener,ne,
stni        88 src/arpackbu.c   *xloadold=NULL,reltime,*vr=NULL,*vi=NULL,*stnr=NULL,*stni=NULL,
stni       251 src/arpackbu.c 	  mi,sti,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,&ngraph,veold,ener,ne,
stni       371 src/arpackbu.c 	  mi,stx,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,&ngraph,veold,ener,ne,
stni       703 src/arpackbu.c 	  mi,stx,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,&ngraph,veold,ener,ne,
stni       110 src/arpackcs.c   vreal,vimag,*stnr=NULL,*stni=NULL,stnreal,stnimag,*vmax=NULL,
stni       568 src/arpackcs.c 	   mi,sti,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,&ngraph,veold,ener,ne,
stni       1185 src/arpackcs.c 	 NNEW(stni,double,6*nkt);
stni       2159 src/arpackcs.c 	  if(stnimag>0){stni[l]=90.;}
stni       2160 src/arpackcs.c 	  else{stni[l]=-90.;}
stni       2163 src/arpackcs.c 	  stni[l]=atan(stnimag/stnreal)*constant;
stni       2164 src/arpackcs.c 	  if(stnreal<0) stni[l]+=180.;
stni       2228 src/arpackcs.c 	  mi,stxt,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,&ngraph,veold,ener,&net,
stni       2318 src/arpackcs.c  if(strcmp1(&filab[1479],"PHS")==0){SFREE(stnr);SFREE(stni);}
stni        60 src/checkconvergence.c 	*stni=NULL,*vmax=NULL,*stnmax=NULL,*cs=NULL,c1[2],c2[2],reftime,
stni       217 src/checkconvergence.c             ipneigh,neigh,mi,sti,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,
stni       339 src/checkconvergence.c             ipneigh,neigh,mi,sti,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,
stni       471 src/checkconvergence.c             ipneigh,neigh,mi,sti,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,
stni       522 src/checkconvergence.c             ipneigh,neigh,mi,sti,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,
stni       549 src/checkconvergence.c             ipneigh,neigh,mi,sti,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,
stni       618 src/checkconvergence.c             ipneigh,neigh,mi,sti,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,
stni       642 src/checkconvergence.c             ipneigh,neigh,mi,sti,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,
stni       103 src/complexfreq.c   theta,*vini=NULL,*vr=NULL,*vi=NULL,*stnr=NULL,*stni=NULL,*vmax=NULL,
stni       1246 src/complexfreq.c   NNEW(stni,double,6*nkt);
stni       1760 src/complexfreq.c 	  if(stnimag>0){stni[l]=90.;}
stni       1761 src/complexfreq.c 	  else{stni[l]=-90.;}
stni       1764 src/complexfreq.c 	  stni[l]=atan(stnimag/stnreal)*constant;
stni       1765 src/complexfreq.c 	  if(stnreal<0) stni[l]+=180.;
stni       1784 src/complexfreq.c 	  mi,stxt,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,&ngraph,veold,ener,&net,
stni       121 src/dyna.c     *stnr=NULL,*stni=NULL,*vmax=NULL,*stnmax=NULL,precision,resultmaxprev,
stni       1826 src/dyna.c   	  mi,stx,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,&ngraph,veold,ener,ne,
stni       125 src/electromagnetics.c 	 *stnr=NULL,*stni=NULL,*vmax=NULL,*stnmax=NULL,*fmpc=NULL,*ener=NULL,
stni       471 src/electromagnetics.c 	 mi,sti,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,&ngraph,veold,ener,ne,
stni       597 src/electromagnetics.c 	 mi,stx,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,&ngraph,veold,ener,ne,
stni       1051 src/electromagnetics.c 		 mi,sti,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,&ngraph,veold,ener,ne,
stni       1374 src/electromagnetics.c 		 mi,stx,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,&ngraph,veold,ener,ne,
stni       1446 src/electromagnetics.c 	   mi,stx,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,&ngraph,veold,ener,ne,
stni        40 src/exo.c   	 double *stnr,double *stni,double *vmax,double *stnmax,
stni       1462 src/exo.c   	exoselect(stnr,stni,&iset,&nkcoords,inum,istartset,iendset,
stni        29 src/exo.h   	 double *stnr,double *stni,double *vmax,double *stnmax,
stni        36 src/frd.c   	 double *stnr,double *stni,double *vmax,double *stnmax,
stni        96 src/frd.c   	ipneigh,neigh,mi,stx,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,
stni       1728 src/frd.c     frdselect(stnr,stni,&iset,&nkcoords,inum,m1,istartset,iendset,
stni        47 src/frdcyc.c      *vr=NULL,*vi=NULL,*stnr=NULL,*stni=NULL,*vmax=NULL,*stnmax=NULL,
stni       379 src/frdcyc.c  	  mi,stit,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,&ngraph,veold,ener,&net,
stni        87 src/linstatic.c     *stnr=NULL,*stni=NULL,*vmax=NULL,*stnmax=NULL,*springarea=NULL,
stni       496 src/linstatic.c 	  mi,stx,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,&ngraph,veold,ener,ne,
stni       525 src/linstatic.c 	  mi,sti,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,&ngraph,veold,ener,ne,
stni       135 src/nonlingeo.c 	 *stnr=NULL,*stni=NULL,*vmax=NULL,*stnmax=NULL,*fmpc=NULL,*ener=NULL,
stni       727 src/nonlingeo.c 	   mi,sti,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,&ngraph,veold,ener,ne,
stni       1637 src/nonlingeo.c 		 mi,sti,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,&ngraph,veold,ener,ne,
stni       2176 src/nonlingeo.c 	  mi,stx,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,&ngraph,veold,ener,ne,
stni       2279 src/nonlingeo.c 	  mi,stx,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,&ngraph,veold,ener,ne,
stni       113 src/steadystate.c   *am=NULL,*bm=NULL,*zc=NULL,*e=NULL,*stnr=NULL,*stni=NULL,
stni       671 src/steadystate.c 	 NNEW(stni,double,6**nk);
stni       1662 src/steadystate.c 	  mi,stx,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,&ngraph,veold,ener,&neg,
stni       1679 src/steadystate.c 	   results(co,nk,kon,ipkon,lakon,ne,vi,stni,inum,
stni       1707 src/steadystate.c 	   results(co,nk,kon,ipkon,lakon,ne,vi,stni,inum,
stni       1821 src/steadystate.c 			   stna[6*i+j]=sqrt(stnr[6*i+j]*stnr[6*i+j]+stni[6*i+j]*stni[6*i+j]);
stni       1823 src/steadystate.c 				 if(stni[6*i+j]>0.){stnp[6*i+j]=90.;}
stni       1827 src/steadystate.c 				 stnp[6*i+j]=atan(stni[6*i+j]/vreal)*constant;
stni       1837 src/steadystate.c 			   stna[6*i+j]=sqrt(stnr[6*i+j]*stnr[6*i+j]+stni[6*i+j]*stni[6*i+j]);
stni       1839 src/steadystate.c 				 if(stni[6*i+j]>0.){stnp[6*i+j]=90.;}
stni       1843 src/steadystate.c 				 stnp[6*i+j]=atan(stni[6*i+j]/vreal)*constant;
stni       1860 src/steadystate.c 	 frd(co,&nkg,kon,ipkon,lakon,&neg,vi,stni,inum,nmethod,
stni       1938 src/steadystate.c 	 SFREE(stnr);SFREE(stni);SFREE(stx);SFREE(eei);
stni       2739 src/steadystate.c 		 mi,stx,vr,vi,stnr,stni,vmax,stnmax,&ngraph,veold,ener,&neg,